วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางหนังสือวิเคราะห์ข่าวไฮไลท์การเมือง และนติยสาร Business Highlight โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางหนังสือวิเคราะห์ข่าวไฮไลท์การเมือง และนติยสาร Business Highlight โดยวิธีพิเศษ

วงเงินงบประมาณ

1,540,800.00

วันที่ประกาศ : 21 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร