วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสื่อวิทยุคลื่นFM 96.5MHz โดยวิธีกรณีพิเศษ

ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสื่อวิทยุคลื่นFM 96.5MHz โดยวิธีกรณีพิเศษ

วงเงินงบประมาณ

1,605,000.00

วันที่ประกาศ : 15 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร