วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุรายการ ดอกเบี้ย เรดิโอ โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุรายการ ดอกเบี้ย เรดิโอ โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

231,120.00

วันที่ประกาศ : 9 ม.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร