วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารบนจอ LED โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารบนจอ LED โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,400,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,400,000.00

วันที่ประกาศ : 22 มี.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content