วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสื่อ Online ของ Little Monster โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสื่อ Online ของ Little Monster โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,048,600.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,048,600.00

วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content