วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวารสารการเงินธนาคาร โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวารสารการเงินธนาคาร โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

601,250.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

601,250.00

วันที่ประกาศ : 10 ก.พ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content