วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารในสนามบินสมุย วิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารในสนามบินสมุย วิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,999,992.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,999,992.00

วันที่ประกาศ : 1 ธ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content