วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางรายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางรายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,306,200.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,306,200.00

วันที่ประกาศ : 18 พ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content