วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ FM 94.0 MHz (EFM) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ FM 94.0 MHz (EFM) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,632,025.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,632,025.00

วันที่ประกาศ : 11 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content