วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางละครสั้น เรื่อง “นิรยภพ” โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางละครสั้น เรื่อง “นิรยภพ” โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,750,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,750,000.00

วันที่ประกาศ : 3 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content