วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร สำหรับหน้าจอแอปพลิเคชัน MyMoโดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร สำหรับหน้าจอแอปพลิเคชัน MyMoโดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,155,600.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,155,600.00

วันที่ประกาศ : 7 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร