วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ รายการ กัลยายล โดยโครงการปันฝันปันยิ้ม โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ รายการ กัลยายล โดยโครงการปันฝันปันยิ้ม โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,460,550.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,460,550.00

วันที่ประกาศ : 12 เม.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content