วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,433,180.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,433,180.00

วันที่ประกาศ : 21 มี.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content