วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร โครงการออมสินสร้างงาน สร้างอาชีพ ทางสื่อออนไลน์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร โครงการออมสินสร้างงาน สร้างอาชีพ ทางสื่อออนไลน์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

9,993,247.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

9,993,247.00

วันที่ประกาศ : 3 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content