วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,614,630.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,614,630.00

วันที่ประกาศ : 29 พ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content