วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพิณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพิณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,599,990.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,599,990.00

วันที่ประกาศ : 29 พ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content