วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ ช่องไทยรัฐทีวี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ ช่องไทยรัฐทีวี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,486,230.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,486,230.00

วันที่ประกาศ : 20 ก.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content