วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ FM 93.0 MHz (Cool Fahrenheit 93) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ FM 93.0 MHz (Cool Fahrenheit 93) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,210,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,210,000.00

วันที่ประกาศ : 2 ก.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content