วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,511,290.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,511,290.00

วันที่ประกาศ : 21 พ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร