วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

647,350.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

647,350.00

วันที่ประกาศ : 2 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร