วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างรักษาความปลอดภัย ธนาคารออมสินสาขา สนามกีฬา ตรัง โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลาง จ้างรักษาความปลอดภัย ธนาคารออมสินสาขา สนามกีฬา ตรัง โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

110,400.00

วันที่ประกาศ : 14 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร