วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างรักษาความสะอาดธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 2 โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลาง จ้างรักษาความสะอาดธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 2 โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

126,000.00

วันที่ประกาศ : 23 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร