วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างรักษาความสะอาดธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลาง จ้างรักษาความสะอาดธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

213,600.00

วันที่ประกาศ : 20 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร