วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างรักษาความสะอาดธนาคารออมสิน สาขานิมมานเหมินทร์ โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลาง จ้างรักษาความสะอาดธนาคารออมสิน สาขานิมมานเหมินทร์ โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

156,000.00

วันที่ประกาศ : 10 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร