วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างรักษาความปลอดภัยของธนาคารออมสินสาขาสมุทรสาคร โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลาง จ้างรักษาความปลอดภัยของธนาคารออมสินสาขาสมุทรสาคร โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

139,956.00

วันที่ประกาศ : 27 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร