วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างรักษาความสะอาดธนาคารออมสินสาขาสะพานจอมเกล้า และหน่วยให้บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เขตเพชรบุรี ภาค 4 โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลาง จ้างรักษาความสะอาดธนาคารออมสินสาขาสะพานจอมเกล้า และหน่วยให้บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เขตเพชรบุรี ภาค 4 โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

268,000.00

วันที่ประกาศ : 27 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร