วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างรักษาความสะอาดของธนาคารออมสินเขตเชียงราย ภาค 9 โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลาง จ้างรักษาความสะอาดของธนาคารออมสินเขตเชียงราย ภาค 9 โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

138,000.00

วันที่ประกาศ : 22 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร