วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างรักษาความสะอาดประจำสำนักงาน ธนาคารออมสิน สาขาเกษตรวิสัย โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลาง จ้างรักษาความสะอาดประจำสำนักงาน ธนาคารออมสิน สาขาเกษตรวิสัย โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

108,000.00

วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร