วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล โดยวิธีสอบราคา

ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล โดยวิธีสอบราคา

วงเงินงบประมาณ

839,250.00

วันที่ประกาศ : 6 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร