วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสือแจ้งผู้ฝาก แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสือแจ้งผู้ฝาก แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

2,160,000.00

วันที่ประกาศ : 2 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร