วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 5 แบบพิมพ์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 5 แบบพิมพ์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,951,720.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,951,720.00

วันที่ประกาศ : 15 พ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content