วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์สมุดฝากออมสิน จำนวน 5 ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์สมุดฝากออมสิน จำนวน 5 ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

12,114,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

12,114,000.00

วันที่ประกาศ : 23 มิ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content