วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์เช็คและขนส่งเช็คธนาคารออมสิน โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์เช็คและขนส่งเช็คธนาคารออมสิน โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

15,690,600.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

15,690,600.00

วันที่ประกาศ : 5 มี.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร