ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ไม่มีหมายเลข จำนวน 23 แบบพิมพ์ โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์ – Government Savings Bank

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ไม่มีหมายเลข จำนวน 23 แบบพิมพ์ โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ไม่มีหมายเลข จำนวน 23 แบบพิมพ์ โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,545,300.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,545,300.00

วันที่ประกาศ : 5 มี.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร