วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์สมุดฝากเงินออมสิน ประเภทประจำ จำนวน 200,000 เล่ม โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์สมุดฝากเงินออมสิน ประเภทประจำ จำนวน 200,000 เล่ม โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

944,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

944,000.00

วันที่ประกาศ : 25 ก.พ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร