วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ สมุดเงินฝากธนาคารออมสิน ประเภท Youth Savings โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ สมุดเงินฝากธนาคารออมสิน ประเภท Youth Savings โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,200,000.00

วันที่ประกาศ : 24 ส.ค. 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร