วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาระบบงานนำเข้าผลรางวัลสลากและตรวจผลรางวัลสลากออมสิน โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาระบบงานนำเข้าผลรางวัลสลากและตรวจผลรางวัลสลากออมสิน โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,213,388.30

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,213,388.30

วันที่ประกาศ : 22 พ.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content