วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน BASE24 เพื่อรองรับ VISA Enhancement Mandate 2023 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน BASE24 เพื่อรองรับ VISA Enhancement Mandate 2023 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,996,420.50

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,996,420.50

วันที่ประกาศ : 6 พ.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content