วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน Online Financial Literacy โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน Online Financial Literacy โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,650,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,351,606.40

วันที่ประกาศ : 18 ก.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content