วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำรายการประเภทการโอนเงินต่างธนาคารด้วยการใช้เลขที่บัญชี (Credit Transfer : Actual Account) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์)

ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำรายการประเภทการโอนเงินต่างธนาคารด้วยการใช้เลขที่บัญชี (Credit Transfer : Actual Account) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์)

วงเงินงบประมาณ

4,879,611.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,879,611.00

วันที่ประกาศ : 10 มี.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content