วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาปรับปรุงบริการ Actual Account Service ระบบ PromptPay Gateway โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาปรับปรุงบริการ Actual Account Service ระบบ PromptPay Gateway โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,056,185.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,056,185.00

วันที่ประกาศ : 21 ธ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content