วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน BASE24 รองรับการพิสูจน์ตัวตนผู้ทำธุรกรรมฝากเงินสด ที่เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน BASE24 รองรับการพิสูจน์ตัวตนผู้ทำธุรกรรมฝากเงินสด ที่เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

6,340,410.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

6,340,410.00

วันที่ประกาศ : 21 ก.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร