วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาระบบ GSBNOW เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ Chatbot และเพิ่มการให้บริการ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาระบบ GSBNOW เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ Chatbot และเพิ่มการให้บริการ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

8,500,837.50

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

8,500,837.50

วันที่ประกาศ : 8 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content