วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการลงทุน (Investment system) Module : Zero rate โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการลงทุน (Investment system) Module : Zero rate โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,830,137.50

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,830,137.50

วันที่ประกาศ : 30 พ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content