วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาระบบงานการจัดการฐานข้อมูลบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด พร้อมบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาระบบงานการจัดการฐานข้อมูลบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด พร้อมบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,580,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,904,046.32

วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content