วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาระบบจองซื้อและจัดสรรหลักทรัพย์ พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาระบบจองซื้อและจัดสรรหลักทรัพย์ พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

16,800,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

16,800,000.00

วันที่ประกาศ : 15 ก.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content