วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาระบบงาน CBS เพื่อรองรับการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และการกำหนดลำดับการตัดชำระหนี้ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาระบบงาน CBS เพื่อรองรับการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และการกำหนดลำดับการตัดชำระหนี้ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

18,907,134.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

18,907,134.00

วันที่ประกาศ : 5 เม.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร