วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CBS เพื่อรองรับมาตรการพักชำระหนี้ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CBS เพื่อรองรับมาตรการพักชำระหนี้ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

15,502,483.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

15,502,483.00

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร