วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างผลิตและวงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางภายนอกเครื่องบินสายการบิน Air Asia โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างผลิตและวงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางภายนอกเครื่องบินสายการบิน Air Asia โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

4,999,881.00

วันที่ประกาศ : 9 ส.ค. 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร