วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างผลิตของสมนาคุณประเภท กระเป๋า สำหรับลูกค้าสมัคร GSB GEN CARD ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศราคากลาง จ้างผลิตของสมนาคุณประเภท กระเป๋า สำหรับลูกค้าสมัคร GSB GEN CARD ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

7,030,000.00

วันที่ประกาศ : 10 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร